Zlatni Oglas
gold-banner

Zlatni Oglas

mastercard-logo

Šta je Zlatni Oglas?

Kada želite više pregleda i bolju poziciju svog oglasa na KP, verovatno već koristite promociju Na vrhu.

Zlatni Oglas je ekskluzivni vid promocije Na vrhu koji obezbeđuje još više pregleda!

Sa njim će se Vaš oglas naći u samom vrhu grupe na platformi KupujemProdajem, iznad svih drugih promovisanih oglasa. Dodatno, izdvaja ga upečatljiv dizajn.

Možete ga aktivirati umesto promocije Na vrhu (ili nove promocije Pretraga + Na vrhu), ako ispunjavate određene preduslove.

Ne košta ni dinar više i traje isto sedam dana.

Najlakši način da dobijete Zlatni Oglas jeste da uplatite KP Prepaid kredit Mastercard® Business, Platinum ili Gold karticom.

Nakon svake takve uplate, u narednih 30 dana možete besplatno aktivirati Zlatni Oglas umesto Na vrhu (ili uz novu promociju Pretraga + Na vrhu) i biti prvi na pravom mestu.

Molimo Vas da pre aktivacije Zlatnog Oglasa pažljivo pročitate:

Uputstvo za aktiviranje Zlatnog Oglasa, kao i Uslove Kampanje.

Kako da aktivirate Zlatni Oglas?

1 Uplatite KP Prepaid kredit Mastercard Business, Platinum ili Gold karticom

 • Sistem će Vas odmah nakon uplate obavestiti da ste stekli pravo na Zlatni Oglas.
 • U narednih 30 dana, svaku Vašu promociju Na vrhu možete besplatno pretvoriti u Zlatni Oglas, prateći korake iz ovog uputstva.
gold-success gold-success

2 Krenite da aktivirate promociju Na Vrhu za željeni oglas

 • Kao i do sada, Na vrhu može da se aktivira prilikom postavljanja novog oglasa, ili kroz Moj kp meni za neki od postojećih oglasa.
 • Kada izaberete promociju Na vrhu, dobićete obaveštenje kao na slici dole. Potom pratite dalja uputstva.
 • Zlatni Oglas nije moguće kombinovati sa promocijom Istaknut oglas.
  Ako odaberete ovu kombinaciju, sistem će Vam ponuditi da nastavite sa jednom promocijom.
  Ako odaberete ovu kombinaciju, sistem će Vam ponuditi da nastavite sa jednom promocijom.
 • Zlatni Oglas nije moguće kombinovati sa promocijama Link u oglasu i Video u oglasu. Ako ih uključite u odabir,
  sistem Vam neće ponuditi aktivaciju Zlatnog Oglasa.
  sistem Vam neće ponuditi aktivaciju Zlatnog Oglasa.
gold-activate gold-activate

3 Završite proces postavljanja oglasa ili aktiviranja promocije, i Vaš Zlatni Oglas postaje aktivan!

gold-ed gold-ed

Pretraga + Na vrhu i Zlatni Oglas

U januaru 2021. postala Vam je dostupna nova KP promocija, Pretraga + Na vrhu.

Aktivacijom Pretraga + Na vrhu automatski aktivirate i Zlatni Oglas, ukoliko ste ispunili bilo koji uslov da ga dobijete.

Šta ako nemam odgavarajuću Mastercard karticu?

Proverite da li Vaša Mastercard kartica na sebi ima oznaku Business, Platinum ili Gold. Ukoliko nema,

proverite sa svojom bankom da li Vam može izdati neku od ovih kartica.

proverite sa svojom bankom da li Vam može izdati neku od ovih kartica.

Kliknite ovde da pogledate koje banke u Srbiji izdaju Mastercard Business, Platinum i Gold kartice.

Uslovi Kampanje

Kampanja Zlatni Oglas je realizovana uz podršku Mastercard i u njoj mogu učestvovati svi registrovani korisnici platforme KupujemProdajem.

Kampanja traje od 25. 11. 2019. godine do 31.12.2021. godine.

Da bi korisnik stekao pravo na aktiviranje Zlatnog Oglasa, treba da ispuni jedan od dva preduslova:
 1. Da je, u periodu od 30 dana pre momenta aktivacije, a u toku trajanja kampanje, uplatio KP Prepaid kredit korišćenjem Mastercard Business, Platinum ili Gold kartice izdate od strane banaka iz Republike Srbije, u bilo kom iznosu.
 2. ili
 3. Da je aktivirao najmanje 10 promocija Na vrhu i/ili promocija Pretraga + Na vrhu u periodu od 30 dana pre momenta aktivacije Zlatnog Oglasa, bez obzira na način uplate KP Prepaid kredita.

Zlatni Oglas je besplatan i ne može se kupiti. Dobija se isključivo kao nadgradnja promocije Na vrhu ili promocije Pretraga + Na vrhu (plaćene po važećoj ceni za tu uslugu u trenutku aktiviranja), a u slučaju da je ispunjen najmanje jedan od gore navedenih preduslova.

Sa svakom novom uplatom KP Prepaid kredita pomenutim Mastercard karticama, period od 30 dana za aktivaciju Zlatnih Oglasa počinje da teče ispočetka.

Nakon isteka promocije Zlatni Oglas, koja traje sedam dana, oglas se obnavlja i dalje se ponaša kao standardni nepromovisani oglas.

Jedan registrovani korisnik platforme KupujemProdajem u jednom trenutku može imati jedan aktivan Zlatni Oglas u jednoj grupi na platformi KupujemProdajem. U slučaju da tehnički kapaciteti to dozvoljavaju, KupujemProdajem će dozvoliti svim korisnicima da, bez favorizovanja bilo kog pojedinačnog korisnika, pod jednakim uslovima, u jednom trenutku imaju i više od jednog aktivnog Zlatnog Oglasa u jednoj grupi na platformi KupujemProdajem.

U slučaju većih tehničkih kvarova na serverskoj i drugoj infrastrukturi platforme KupujemProdajem i ponuđača usluga na kojima se zasniva rad platforme KupujemProdajem, kao i u slučajevima hakerskih napada ili uticaja više sile, kampanja se može prekinuti pre navedenog zvaničnog završetka.